Naše služby

Zabezpečíme pre Vás komplexné služby od návrhu a tvorby Vašej webovej aplikácie až po jej prevádzkovanie a marketingovú podporu

Web Design & Development

Návrh, plánovanie a tvorba webovej aplikácie šitej na mieru, podľa Vašich reálnych potrieb a zadefinovaných požiadaviek.

 • Agile & Scrum planning
 • Flexibilný vývoj
 • Responzívny design
 • Riešenie na mieru
 • E-commerce
 • Moderné webové technológie
 • Dôraz na UI/UX

Web Hosting

Prevádzkovanie Vašej webovej aplikácie odpovedajúce Vaším potrebám pokrývajúce potreby Vašich zákazníkov.

 • Stabilná platforma
 • Open source technológie
 • 24/7 monitoring
 • Zálohovanie dát
 • 9 datacentier a 3 regióny
 • Škálovanie platformy
 • Zďieľaný aj dedikovaný hosting

Marketing, SEO & Advertising

Tvorba produktovej a firemnej identity, adekvátna konkurencie schopná on-line alebo tlačená marketingová podpora.

 • Analýza & konzultácie
 • Email Marketing
 • Logo & Corporate design
 • SEO optimalizácie
 • Google AdSense
 • Social Media
 • Google/Bing Analýzy

Ako u nás postupujeme

Analýza

Podľa rozsahu projektu jedno ale aj viac sedení s Vami, vytvorenie dostatočného obrazu o projekte.

Koncept a design

Vytvorenie modelu, definovanie funkcionality a požiadaviek, splnenie súčinnosti pre jednotlivé príbehy.

Programovanie

Iteračné a inkrementálne sprinty s presne definovaným rozsahom, úlohami a validáciou..

Spustenie

Testovanie, konfigurácia a design hostingu a podporných služieb, nakoniec nasadenie projektu do produkcie.