SASS

Sass je jazyk štýlov, ktorý pôvodne navrhol Hampton Catlin a ktorý vyvinula Natalie Weizenbaum. Po počiatočných verziách Weizenbaum a Chris Eppstein pokračovali v rozširovaní programu Sass pomocou programu SassScript, jednoduchého skriptovacieho jazyka používaného v súboroch Sass.

sass-lang.com 
SASS

Naši SASS špecialisti

Adam

Adam

Backend Developer

Sestoo

Sestoo

Backend Developer