Python

Python je interpretovaný, univerzálny programovací jazyk na vysokej úrovni. Vytvorený Guido van Rossum a prvýkrát uvedená na trh v roku 1991, filozofia dizajnu Pythonu zdôrazňuje čitateľnosť kódu vďaka pozoruhodnému použitiu významu medzier.

python.org 
Python

Naši Python špecialisti

Adam

Adam

Backend Developer

Artem

Artem

Backend Developer

David

David

Full-Stack Developer

Eduard

Eduard

CEO & CTO

Filip

Filip

Full-Stack Developer

Lukáš

Lukáš

Backend Developer

Marek

Marek

Full-Stack Developer

Maro

Maro

Full-Stack Developer & DevOps

Merač

Merač

DevOps Engineer & OPS

Papo

Papo

Backend Developer & PM

Peter

Peter

Backend Developer

Eventy s tagom Python