Python

Python je interpretovaný, univerzálny programovací jazyk na vysokej úrovni. Vytvorený Guido van Rossum a prvýkrát uvedená na trh v roku 1991, filozofia dizajnu Pythonu zdôrazňuje čitateľnosť kódu vďaka pozoruhodnému použitiu významu medzier.

python.org 
Python

Naši Python špecialisti

Daniel

Daniel

Backend Developer

Adam

Adam

Backend Developer

Eduard

Eduard

CEO & CTO

David

David

Full-Stack Developer

Filip

Filip

Full-Stack Developer

Lukáš

Lukáš

Backend Developer

Kika

Kika

Backend Developer

Marek

Marek

Full-Stack Developer

Maro

Maro

Full-Stack Developer & DevOps

Merač

Merač

DevOps Engineer & OPS

Papo

Papo

Backend Developer & PM

Sebo

Sebo

DevOps Engineer

Eventy s tagom Python