Systém merania a regulácie klimatizačných jednotiek

Systém merania a regulácie Taras je primárne určený pre komunikáciu s klimatizačnými systémami multisplit a VRV a zameriava sa na ich centralizované ovládanie a monitoring stavu a to ako vonkajších, tak vnútorných jednotiek.

Okrem klimatizačných systémov komunikuje s digitálnymi meračmi elektrickej energie spotrebovanej na chod klimatizačných systémov.

Užívateľ komunikuje so systémom v roli správcu, systém poskytne po prihlásení do správcovského portálu môže systém monitorovať alebo priamo riadiť.

Podporované systémy

Systém Taras podporuje klimatizačné VRV/VRF a multisplitové systémy Daikin, Sanyo*, Toshiba*, Fijitsu*, Mitsubishi*, Hitachi* a iné. Pre presný popis plne kompatibilných systémov nás kontaktujte.

* limitovaná podpora funkcionality

Modul Fair Share slúži primárne na rozpočítavanie elektrickej energie spotrebovanej na chod klimatizačných systémov medzi jednotlivé vnútorné jednotky podľa skutočne dodaného chladu resp. tepla.

Fair Share monitoruje v čase chod a stav všetkých vnútorných jednotiek a zároveň meria spotrebovanú eletrickú energiu vonkajších jednotiek. Na základe reálnej aktivity jednotlivých vnútorných jednotiek potom generuje prehľadné grafické mesačné reporty a umožnuje správcovi fakturáciu energie klientom na základe ich reálneho využivania.

Modul je ideálny pre nasadenie v ako administratívnych, tak rezidentných budovách, kde sa klimatizačné systémy používajú či už na chladenie alebo na kúrenie.

Okrem rozpočítavania jednotiek modul rieši aj ďalšie problémy ako:

  • dohľad protichodných režimov jednotlivých vnútorných jednotiek
  • monitorovanie celého systému a hlásenie porúch ako vonkajších, tak vnútorných jednotiek
  • kontrolu alebo blokovanie vnútorných jednotiek v prípade, ak koncový klient o chladenie resp. kúrenie nemá záujem a bráni neoprávnenému využivaniu technológie

Modul Centralizované ovládanie

Umožnuje jednoducho a pohodlne ovládať rozsiahly systém vnútorných jednotiek v objekte, a to či už jednu konkrétu jednotku alebo viacero naraz.

Modul je ideálny pre nasadenie do hotelov alebo penziónov, kde ideálne recepcia vie:

  • klientom nastaviť pohodlne vhodný režím
  • pripraviť miestnosť dopredu na ideálne podmienky v každom ročnom období
  • limitovať nežiadúce setpointy a zamedziť zbytočnému prehrievaniu alebo naopak prílišnému chladeniu miestnosti
  • zablokovať klimatizačnú technológiu a zabrániť tak jej neoprávnenému využívaniu

Modul Vzdialené ovládanie

V prípade záujmu je možné zaradiť lokálnu inštaláciu Taras-u do nadradeného serverového riešenia a následne umožniť riadiť vnútorné jednotky v kanceláriách, bytoch alebo technologických miestnostiach oprávneným osobám na diaľku, pohodlne či už cez webové rozhranie alebo mobilné aplikácie na najrozšírenejších platformách, iOS alebo Android.