Nová Polhora Invest

Moderný priemyselný a výrobný park.
npi.sk