MySQL

MySQL je najobľúbenejšou databázou s otvoreným zdrojovým kódom na svete. Napriek svojim výkonným funkciám je MySQL ľahko nastaviteľný a ľahko použiteľný. Nižšie sú uvedené niektoré pokyny, ktoré vám pomôžu uviesť MySQL do prevádzky v niekoľkých jednoduchých krokoch. Vysvetľujeme tiež, ako vykonávať niektoré základné operácie s MySQL pomocou klienta mysql.

mysql.com 
MySQL

Naši MySQL špecialisti

Papo

Papo

Backend Developer & PM