Javascript

JavaScript, často skrátene JS, je programovací jazyk, ktorý vyhovuje špecifikácii ECMAScript. JavaScript je zostavený na vysokej úrovni, často zostavený v pravý čas a má viac paradigiem. Má zloženú syntax, dynamické písanie, objektovo orientovanú orientáciu na objekt a prvotriedne funkcie.

javascript.com 
Javascript

Naši Javascript špecialisti

Miňo

Miňo

ServiceNow Developer