GO

Go je programovací jazyk s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý uľahčuje vytváranie jednoduchého, spoľahlivého a efektívneho softvéru.

golang.org 
GO