Gitlab

GitLab je webový nástroj životného cyklu DevOps, ktorý poskytuje správcu úložísk Git, funkcie wiki, sledovanie problémov a prepajanie CI / CD, je vyvinutý spoločnosťou GitLab Inc.

gitlab.com 
Gitlab

Naši Gitlab špecialisti

Filip

Filip

Full-Stack Developer

Lukáš

Lukáš

Backend Developer

Maro

Maro

Full-Stack Developer & DevOps

Merač

Merač

DevOps Engineer & OPS

Papo

Papo

Backend Developer & PM

Stano

Stano

DevOps Engineer