FastApi

FastAPI je moderný, rýchly (vysoko výkonný) webový rámec na vytváranie rozhraní API v jazyku Python 3.6+ založený na štandardných typových nápovedách jazyka Python.

fastapi.tiangolo.com 
FastApi

Eventy s tagom FastApi