Econrank

Tento projekt meria produktivitu slovenských ekonómov podľa ich výskumného výkonu s použitím štandardných medzinárodne uznávaných indikátorov vedeckého impaktu. Nižšie je uvedený stručný prehľad nášho prístupu vo formáte otázok a odpovedí.
econrank.sk