Docker

Docker je sada platforiem ako servisných produktov, ktoré využívajú virtualizáciu na úrovni OS na dodávanie softvéru v balíkoch nazývaných kontajnery. Kontajnery sú navzájom izolované a spájajú svoj vlastný softvér, knižnice a konfiguračné súbory; môžu navzájom komunikovať prostredníctvom dobre definovaných kanálov.

docker.com 
Docker

Naši Docker špecialisti

Adam

Adam

Backend Developer

David

David

Full-Stack Developer

Eduard

Eduard

CEO & CTO

Filip

Filip

Full-Stack Developer

Juraj

Juraj

DevOps Engineer

Marek

Marek

Full-Stack Developer

Maro

Maro

Full-Stack Developer & DevOps

Stano

Stano

DevOps Engineer