Cron

Softvérový obslužný program cron je časový plánovač úloh v operačných systémoch podobných Unixu. Používatelia, ktorí nastavujú a udržiavajú softvérové prostredie, používajú cron na naplánovanie úloh tak, aby sa spúšťali pravidelne v pevne stanovených časoch, dátumoch alebo intervaloch.

crontab.guru 
Cron

Naši Cron špecialisti

Adam

Adam

Backend Developer

Eduard

Eduard

CEO & CTO

Filip

Filip

Full-Stack Developer

Lukáš

Lukáš

Backend Developer