Angular 2

Angular je platforma a rámec na vytváranie jednostránkových klientských aplikácií v HTML a TypeScript. Angular je napísaný v TypeScript. Implementuje základné a voliteľné funkcie ako sadu knižníc TypeScript, ktoré importujete do svojich aplikácií.

angular.io 
Angular 2

Naši Angular 2 špecialisti

David

David

Full-Stack Developer

Filip

Filip

Full-Stack Developer

Marek

Marek

Full-Stack Developer

Eventy s tagom Angular 2