SEO

Optimalizácia vyhľadávacieho nástroja je proces zvyšovania kvality a kvantity prevádzky na webe zvyšovaním viditeľnosti webovej stránky alebo webovej stránky pre používateľov vyhľadávacieho nástroja na webe. SEO označuje zlepšenie neplatených výsledkov a vylučuje priamu návštevnosť / návštevníkov a nákup plateného umiestnenia.

en.wikipedia.org/wiki/Search_engine_optimization 
SEO